NOU

___________________

Pierre Michael Alexandre.
Pastè

Legliz Bondye Tant Randevou moun ki te avè, te fonde pa Pierre pastè Michael ak Wendy Alexandre Alexandre balthazar.

Nou se yon kominote miltikiltirèl ki fè lwanj Bondye, gremesi adore pasyone, priyè fèvan, aplikasyon an fidèl ki ekri nan Liv, kominyon sensè epi yo efikas evanjelizasyon. Nan sans sa a Komisyon Great Seyè a (Matye 28:19), nou ankouraje Kris la pataje levanjil la avèk kilti divès ak gwoup etnik nan kominote nou an ak gaye bon nouvèl la nan nasyon an ak mond lan.

Lè yo te legliz la fonde sou 10 avril, 2015, nan Katye Jeneral yo nan Buzeta, yo te sèlman 2 moun, pastè a ak yon zanmi payen, e ke zanmi chmine nou lòt zanmi payen (yo drèdlok), ki te kòmanse sou yon vwayaj nan manyen lavi nan anpil moun. De ane pita, li te legliz la gen ase matirite nan yon kongregasyon ki gen plis pase 100 moun. Jodi a nou ap pran edike nan kolèj Pedro Aguirre Cerda a, chak dimanch soti nan 8:30 am – 1 pm, ki soti nan 14 jen, 2015.

Pierre Alexandre Pastè Michael te pèsonèlman te nan ministè a depi 1994 epi li se san pwoblèm mwen tap marye depi ane 2000 ak Wendy Alexandre balthazar, li te nan Repiblik Dominikèn.

Wendy Balthazar Alexandre.
Pastè

KWAYANS nan Legliz la nan Bondye ak tout bèl pouvwa Tabènak

____________________________________________________________________________

se Doktrin nan nan Legliz la nan Bondye Tant Randevou ak tout bèl pouvwa rezime nan deklarasyon li konfyans nan Bondye ak 14 pwen:

nou kwè:

 1. Nan enspirasyon an vèbal nan Bib la.
 2. Nan yon sèl Bondye, etènèlman inexistant nan twa moun: Papa, Pitit ak pouvwa Sentespri.
 3. Jezikri se Sèl Pitit Literal Papa a, vin ansent nan Sentespri a ak fèt nan Vyèj Mari la. Sa Jezi te kloure sou kwa, antere l ‘ak leve soti vivan nan lanmò. Li monte nan syèl la ak li chita sou bò dwat Bondye ki gen Papa a kote li plede pou nou.
 4. Pou tout moun fè peche ak vin kout nan tout bèl pouvwa Bondye epi li se ki tounen vin jwenn Bondye bay lòd nan Bondye pou tout moun, li nesesè pou padon pou tout peche.
 5. Sa jistifikasyon, rejenerasyon ak nesans la nouvo se te kwè nan li nan san an nan Jezi Kris la.
 6. Nan viv apa ki vin apre nan nesans la nouvo, atravè lafwa nan san an nan Kris la; nan Pawòl Bondye a ak Sentespri a.
 7. Sa sentete se eta a nòmal nan lavi nan chak pitit Bondye.
 8. Nan batèm nan nan Sentespri a li se bay tout moun ki gen kè se fè sèvis pou mete nan Jezikri.
 9. Nan pale lòt lang jan Lespri Bondye a bay pale se prèv inisyal la nan batèm a nan Sentespri a.
 10. Nan batèm dlo pa imèsyon, ak tout moun ki tounen vin jwenn Bondye yo ta dwe batize nan non Papa a, nan non Pitit la ak nan Sentespri a.
 11. se diven geri bèt yo ofri bay tout, Kris yo pral bay nan ofrann bèt la sou kwa a.
 12. Nan selebrasyon nan Dènye Soupe a ak lave nan nan pye yo.
 13. Nan dezyèm nan ap vini anvan milenè a. Premye, nan resisite mò yo nan Kris la ak yo retire nan lè a nan kwayan kenbe vivan. Dezyèmman, wa peyi Jida sou latè pou yon mil ane.
 14. Nan rezirèksyon an pati kò a, lavi etènèl pou pinisyon an mache dwat devan Bondye ak p’ap janm fini an pou pinisyon an enjis p’ap janm fini an pou mechan yo.

RECENT POSTS:

Logo2ND anivèsè nan legliz Bondye a ak tout bèl pouvwa TABERNACLE. DIMANCH AVRIL 9, 2017.

PIBLISITÈ ESPAS

KONTAK

Pasté Pierre Michael Alexandre.
Lapós: pastormichael74@gmail.com.
whatsApp_logo +569 58611916.

KOTE

lekòl debaz Pedro Aguirre Cerda
Av. Buzeta ak Av. Pedro Aguirre Cerda

Escuela Basica Pedro Aguirre Cerda